Blog

एपोलो पेन्ट्सको साथमा, खुशीसँगै नगद हातमा।

एपोलो पेन्ट्सको साथमा, खुशीसँगै नगद हातमा।

October 01, 2023

एपोलो पेन्ट्सले घर रंगौँनुहोस् आफ्नो घरको फोटो खिचि WhatsApp नंबर ९७४८२७४२११ मा पठाई, लकी ड्र मार्फत नगद उपहार जित्नुहोस्

बिगत वर्षहरूमा जस्तै, यस वर्ष पनि २०८०/0४/०१ देखि २०८१/0३ सम्म लागू हुने गरी, हामिले ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी, एपोलो पेन्ट्सको साथमा ,खुशी सँगै नगद हातमा ग्राहक योजना ल्याएका छौं।

यो स्कीममा सहभागी हुनको लागि आफ्नो घरलाई एपोलोको रंगले रंगौँनुहोस्  पूर्ण भएपछि, तपाईको घरको फोटोसँगै तपाईको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, डिलरको नाम, ठेगाना हाम्रो WhatsApp नम्बर 9748274211 पठाउनुहोस्

२०८०/ /०१ गते बाट २०८१/०३ मसान्त भित्र पठाएको घरको फोटोलाई संकलन गरि २०८१/०४/१५ गते , लकी ड्र मार्फत बिजेता छानिने

प्रथम पुरस्कार: १००,००० -  १ जनालाई

दोस्रो पुरस्कार: ५०,०००-  ३ जनालाई

तेस्रो पुरस्कार: २५,०००- ० जनालाई

चौथो पुरस्कार: ५००० - २० जनालाई

यो सुनौलो अवसरलाई नगुमाउँ,

आफ्नो सुन्दर घरको फोटो सेन्ड गरी क्यास गरौं 

थप जानकारीको लागि ०१-४०१५१३१ मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

 

 

Paint your home with Apollo Paints and send a photo of your home to WhatsApp number 9748274211, and stand a chance to win cash prizes through the Lucky Draw.

As in previous years, starting from April 01, 2080 to March 2081, we are excited to announce the Apollo Paints Customer Plan.

To participate in this scheme, paint your home with Apollo Paints and after completion, send a photo of your home along with your name, address, mobile number, and the dealer's name to our WhatsApp number 9748274211.

Homes painted between April 01, 2080, and March 2081 are eligible for this scheme, and the winners will be selected through a Lucky Draw on April 15, 2081.

First Prize: NPR 100,000 - 1 winner

Second Prize: NPR 50,000 - 3 winners

Third Prize: NPR 25,000 - 10 winners

Fourth Prize: NPR 5,000 - 20 winners

Don't miss out on this great opportunity! Send a photo of your beautiful home and participate in the lucky draw.

For further information, please contact 01-4015131.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Blogs

Unleash Your Creativity with Apollo Paints Nepal: Elevate Your Living Spaces
Unleash Your Creativity with Apollo Paints Nepal: Elevate Your Living Spaces

August 24, 2023

Unleash Your Creativity with Apollo Paints Nepal: Elevate Your Living Spaces

Embracing Elegance: Exploring the Allure of Grey as the Color of the Month
Embracing Elegance: Exploring the Allure of Grey as the Color of the Month

August 24, 2023

Embracing Elegance: Exploring the Allure of Grey as the Color of the Month

Powered By Ultrabyte Apollo Paints © 2024